چرم مصنوعی ورنی

12,000 تومان

چرم مصنوعی ورنی در سایز برگه آ4 بفروش میرسد
به علت برش دستی ممکن است یک یا دو سانت اختلاف وجود داشته باشد