اشبالت مصنوعی پفکی

10,000 تومان

واحد فروش اشبالت مصنوعی در سایز آ4 میباشد
به علت برش دستی ممکن است دو یا سه سانت اختلاف وجود داشته باشد