چرم مصنوعی فلوتر

13,000 تومان

چرم مصنوعی فلوتر در سایز برگه آ4 برش خورده و بفروش میرسد
بعلت برش دستی امکان اختلاف بین 1 الی 2 سانت میباشد