اشبالت مصنوعی سوزنی

9,000 تومان

اشبالت مصنوعی سوزنی در سایز برگه آ4 بفروش میرسد
به علت برش دستی ممکن است یک یا دو سانت اختلاف وجود داشته باشد
برای خرید اشبالت ضخیمتر روی کلمه کلیدی کلیک کنید