سوزن جوالدوز بسته چهار عددی

27,000 تومان

سوزن جوالدوز در سایز ده سانتی متر و بسته های چهار عددی هست که برای نصب دست و پای عروسک استفاده میشود

موجود