مروارید رنگی

25,000 تومان

مروارید رنگی در چندین رنگ زیبا در زی زی خرازی موجود میباشد

مروارید رنگی سنگی و بسیار زیبا میباشد

فقط مروارید رنگی سفید از جنس پلاستیک فشرده میباشد

از مروارید رنگی برای ساخت اکسسوری و تاج و چوبدستی عروسک استفاده میشود

مروارید رنگی به صورت بندی بفروش میرسد