سوزن سر طلایی رویال (منجوق دوزی )

25,000 تومان

سوزن سر طلایی رویال به دلیل سری کوچک و ریز مخصوص منجوق و ملیله دوزی و دوخت و دوز معمولی است

هر بسته شامل 24 عدد سوزن سایز کوچک و سایزبندی میباشد

 

موجود