پوم پوم دو سانتی متری درجه یک (بسته 10 عددی)

8,000 تومان

این پوم پوم ها 2 سانتی متر قطر دارند

بهترین جنس ممکن برای پم پم هارا دارا میباشد

در بسته های ده عددی ارائه میشوند