پایه چوبی گرد

37,000 تومان

این پایه ها بصورت نامحدود در زی زی خرازی موجود میباشد و به همکاران و تولید کنندگان عروسک به قیمت عمده بفروش میرسد

در صورت خرید عمده با پشتیبانی تماس بگیرید