چشم متحرک گرد رنگی

6,000 تومان10,000 تومان

چشم متحرک گرد رنگی 8 میل و 12 میل به صورت بسته 20 عددی بفروش میرسد که شامل 10 جفت چشم میباشد

چشم متحرک گرد رنگی 15 میل به صورت بسته 10 عددی بفروش میرسد که شامل 5 جفت چشم میباشد