برچسب حرارتی

1,000 تومان3,000 تومان

برچسب ها در سه سایز کوچک. متوسط و بزرگ و سه طرح نایک.آدیداس و پوما موجود میباشد

برچسب ها به صورت رندوم ارسال میشود

در صورتیکه مفدار خرید زیاد باشد برچسب ها به صورت متنوع ارسال میگردد

اگر طرح برچسب برایتان مهم است در قسمت پایانی خرید در قسمت توضیحات طرح مورد نظر خود را بنویسید