پارچه مخمل کریستال خارجی

98,000 تومان

عرض پارچه مخمل کریستال وارداتی 165 سانت میباشد

واحد فروش پارچه مخمل کریستال نیم متر میباشد

در صورت خرید بیشتر پارچه بصورت یک تکه برای شما ارسال میشود