مو 25 سانتی پرحجم صاف(وارداتی)

148,000 تومان

مو 25 سانتی  پر حجم صاف وارداتی با دخت تمیز وکیفیت عالی در 6 رنگ زیبا