پارچه جین سنگشور شده

64,000 تومان128,000 تومان

عرض پارچه فوق 150 سانتی متر میباشد

برای سفارش بیش از 1 متر تعداد خرید خود را اضافه نمایید