نوار برگ کنفی

15,000 تومان

نوار برگ کنفی در رنگ سبز موجود میباشد

واحد فروش نوار برگ کنفی یک متر میباشد

کاربرد نوار برگ کنفی در تزئین لباس عروسک و موی عروسک و ساخت تل برای عروسک میباشد

موجود