موی مصنوعی ۵ سانتی پسر طول ۲ متر (با کیفیت بالا )

89,000 تومان

محصول فوق طولی حدودا ۲ متری دارد

ارتفاع حدودا ۵ سانتی متر

بدون ریزش مو

قابلیت حرارت دهی