پارچه کشبافت

58,000 تومان

پارچه کشباف بصورت نیم متری بفروش میرسد
عرض پارچه کشباف رنگ صورتی و گلبهی 95 سانتی متر میباشد ولی ضخامت و وزن این دو رنگ بیشتر میباشد