نوار حاشیه دانتل 4 طرح مختلف ( 1 متری )

10,000 تومان36,000 تومان

لطفا کد مورد نظر را از روی تصاویر انتخاب نمایید . و در قسمت طرح . کد طرح مورد نظر را انتخاب کنید .

برای سفارش بصورت بیش از یک متر لطفا تعداد را بیشتر به سبد خرید خود اضافه نمایید .

برای مثال برای سفارش 4 متر از طرح 1    . . . ..  طرح کد 1 را انتخاب نموده و 4 عدد از این محصول را سفارش دهید . محصول مورد نظر یک تکه برای شما ارسال خواهد شد .