چشم خرس سایز بزرگ

10,000 تومان14,000 تومان

چشم خرس سایز بزرگ بصورت جفتی بفروش میرسد و هر چشم دارای یک واشر میباشد