مهره چوبی

4,000 تومان13,000 تومان

این مهره ها خام میباشند و رنگ ندارند

محصولات فوق وارداتی میباشند .

مناسب برای مفصل های عروسک مکرومه بافی

دارای سه سایز میباشد

30 میلی متر (قطر)

25 میلی متر (قطر)

22 میلی متر (قطر)

18 میلی متر (قطر)