تور حاشیه

3,000 تومان3,100 تومان

عرض رنگ های مختلف متغییر میباشد بین 2 تا 2.5 سانتی متر

شما میتوانید تصاویر مربوط به این حاشیه ها را ببینید .

جنس این تور اهار دار است نه خیلی خشک و نه خیلی نرم میباشد و مناسب برای کار های هنر یدوخت لباس عروسک و حاشیه لباس خرجه کار لباس و …. است