نوار منگوله دار توپی کوچک

13,000 تومان

برای سفارش بیش از یک یارد لطفا تعداد را بیشتری را خرید نمایید. برای مثال برای خرید 5 یارد, 5 عدد از این محصول را سفارش دهید .

توجه داشته باشید هر یک یارد 91 سانتی متر میباشد.