مو ی لخت 25 سانتی

55,000 تومان

کیفیت این محصول یعنی مو ی لخت 25 سانتی

این مو از مواد اولیه خارجی تهیه شده و در در ایران دوخت خورده است . خورده مو ندارد ولی دوخت با کیفیت معمولی را دارا میباشد .

در 6 رنگ مختلف عرضه شده است .

قابلیت حرارت دهی (سشوار و فرم ) را دارا میباشد .

حجم مو در بسته های مختلف مقداری اختلاف دارد . و متراژ مو 200 سانتی متر میباشد .ولی ممکن است کمتر یا بیشتر باشد (تعدادی از نمونه ها که باز شده اند 2 متر و یا بیشتر بوده اند ولی با اینحال بنظر میرسد زیر دو متر نیز در بسته هایی وجود داشته باشد.)