ابزار دوخت

نخ سیگارت 24 رنگ

168,000 تومان
15,000 تومان

ابزار دوخت

نخ گلدوزی

5,000 تومان

ابزار دوخت

نخ سیگارت 12 عددی

69,000 تومان
2,000 تومان
98,000 تومان

ابزار دوخت

پنس سر کج

25,000 تومان

ابزار دوخت

نخ عمامه

88,000 تومان

ابزار برش

خودکار حرارتی

24,000 تومان
2,500 تومان3,000 تومان
30,000 تومان
20,000 تومان