ابزار برش

قیچی دالبر

325,000 تومان

ابزار برش

قیچی سر نخ زن

27,000 تومان

ابزار برش

قیچی دسته قرمز

68,000 تومان88,000 تومان

ابزار برش

قیچی دسته طلایی

120,000 تومان160,000 تومان
9,000 تومان

ابزار برش

هویه

128,000 تومان

ابزار برش

خودکار حرارتی

24,000 تومان

ابزار برش

هویه درجه یک

178,000 تومان
20,000 تومان

ابزار برش

مغزی خودکار چرم

3,000 تومان

ابزار برش

متر خیاطی

10,000 تومان

ابزار برش

رولت خیاطی

17,000 تومان