Flip book element

چسب 123

55,000 تومان

چسب 123 به همراه اسپری میباشد

اطلاعات بیشتر

چسب E8000

80,000 تومان

چسب E8000 ای هشت هزار در هنر عروسکسازی برای عروسکهای سه بعدی و محکم کردن دوخت بدن عروسکها و برای جلوگیری از شکافته شدن دوخت کاربرد دارد.

برای جواهردوزی و هنرهایی که با پارچه سرو کار دارد و چرم دوزی نیز از چسب E8000 استفاده میشود

اطلاعات بیشتر

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.